Tüketici Hakları

Servisler,"Yedek Parça Fiyat Listesi"ni,tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.

Servisler,baakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları;garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek,garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır. İş günü : Ulusal,resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

Malın tamir süresi : 20 iş günüdür.Arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın ; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içersinde en az dört defa veya garanti süresi içersinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması malın ücretsiz değiştirilmesi talebini oluşturur.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi,satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketici malın ; garanti süresi içinde,gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde hiçbir ücret talep edilmeksizin tamirinin yapılmasını talep edebilir.

Tüketici,malın tesliminden itibaren 15 gün içinde aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir.Eğer ayıp gizli ise ve belirli bir süre sonra ortaya çıksa en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.

Herhangi bir malı bile satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.Garanti belgesi ,malda çıkan herhangi bir arızanın servisine veya satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini,bu mümkün değil ise malın yenilenmesini sağlar.

Tüketicilerimiz bahsedilen haklı isteklerinin yerine getirilmesi için "TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ"ne gidebilirler. Bu heyetler her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası yada fişi ile başvurabilirler ve hiçbir masraf alınmaz.

BU HAKLAR TÜRKİYEDE GARANTİ BELGESİ İLE SATILAN TÜM ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR.