İnsan Kaynakları

Şirketin, işlevlerini en iyi şekilde yerine getirilebilmesinde insan unsurunun kalitesi, şirketin imaj ve itibarını güçlendirerek, iş başarısında ve büyümesinde en önemli faktördür.

Bu itibarla işe ve işyeri kültürüne en uygun insan kaynağı ihtiyaçlarını tespit ve analiz ederek, kalifiye adayların istihdamını sağlamak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılarını desteklemek, mutlu çalışan profili hedefiyle onların kurum bünyesinde tutulmasını sağlayarak birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek genel politikamızdır

Sürekli yenilenme çalışmalarını üretim ve yönetim bölümlerinde güncel teknoloji ve yönetim stratejileri ile destekleyen FENTES, katılımcı ve paylaşımcı ortak gelişim modeli çerçevesinde, istikrarlı, etkin ve süreç odaklı bir yönetimi benimsemiştir.

FENTES, çalışanlarının motivasyonunu ve şirkete bağlılıklarını sürekli arttırarak, onların yaratıcılıklarını ve sağlıklı iletişimlerini teşvik ederek, birbirine güvenen, ortak bir hedef etrafında ortak çaba harcanılan bir işletme kültürünü hedeflemektedir.